Adam

Adam

  • 60 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


เหยื่อ Dryfly ที่เลียนแบบแมลง ใช้ได้ดีกับปลาหลายชนิดที่กินแมลงเป็นอาหาร เช่น สนาก เสือพ่นน้ำ ปลาพลวง ตะพาก ตะเพียน