BuckTail Large

  • 250 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


ขนสำหรับทำเหยื่อ streamer ตัวใหญ่ ใน 1 แผงจะมีส่วนตรงกลางที่ยังคงเป็นสีธรรชาติอยู่ จะไม่ได้ย้อมเป็นสีเดียวกันทั้งแผง ใช้งานได้นาน ทำเหยื่อได้หลายหลาย