Crazy Charlie #8

  • 60 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


เหยื่อที่ดูเหมือนสินมีชีวิตหลายอย่าง เช่น กุ้ง หรือ ลูกปลาตัวเล็กๆ ให้ได้ดีกับปลาล่าเหยื่อหลายชนิด หรือปลาในบ่อที่ระแวงมาก ใช้เหยื่อตัวนี้ที่มีขนาดเล็กก็ได้ผลดี