DEER BELLY HAIR

  • 120 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


ขนกวางส่วนท้องนั้นเส้นใหญ่กว่าส่วนลำตัว ทำให้สามารถนำมาทำเหยื่อที่ต้องการปั่นให้ขนฟู และลอยน้ำได้ดี นิยมเอามาทำเหยื่อเลียนแบบ อาหารเม็ด ลูกไม้ หรือเหยื่อผิวน้ำอย่าง Popper หรือ เหยื่อที่เลียนแบบกบที่ว่ายบนผิวน้ำ

ตัวอย่างเหยื่อ อาหารเม็ด