Fishpond Cruiser Trout Hat

Fishpond Cruiser Trout Hat

  • 750 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


🎣  หมวก Cruiser Trout Hat จาก Fishpond  🎣


🛒 ราคา 750 บาท 🛒


📌 หมวกแก๊ป #FlyFishing #Fishpond #Thailandoutdoor 📌


การรับประกัน :


สินค้า Fishpond ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันตลอด 1 ปี หากหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเราล้มเหลวเนื่องจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือฝีมือการผลิตเราจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามดุลยพินิจของเรา การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับความเสียหายจากอุบัติเหตุการละเลยการกัดกร่อนของน้ําเค็มหรือการเสื่อมสภาพตามปกติของวัสดุเมื่อเวลาผ่านไป