Mini Gurgle #8

  • 60 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


เหยื่อผิดน้ำขนาดเล็ก ใช้ตัวเบ็ดเดียวกัน เหยื่อ Gurglr ปรกติ แต่ลดขนาดแผ่นโฟมลงให้เป็นตัวเล็ก