Redington I.D Reel Decals

  • 190 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


สติ๊กเกอร์ตกแต่งรอกฟลาย i.D

รอกฟลาย i.D ช่วยให้เราแสดงถึงสไตร์ของตัวเองด้วยพื้นที่เรียบด้านข้างรอกที่สามารถติดสติ๊กเกอร์ลายต่างได้ตามใจเรา