Rubber Leg Nymph #8

  • 60 ฿
    ราคาต่อหน่วย ต่อ 
รวมภาษี


เหยื่อ Nymph ตัวใหญ่ค่อนข้างมีน้ำหนักทำให้เหยื่อเหมาะกับน้ำลึกและแรง ที่มีความจำเป็นต้องส่งเหยื่อให้ถึงจุดที่ปลาอยู่